Presentatie prototype

Op 14 september a.s. presenteren we de uitkomsten van het Motonext project waarmee we als Ten Kate Racing in 2021 gestart zijn. Vanaf 2022 zijn er met verschillende partners uit de motorsport (en ook daar buiten) al verschillende innovatieve en duurzame resultaten geboekt. Een aantal van deze resultaten die direct toegepast (kunnen) worden in de motorsport hebben we al gepresenteerd.

Motonext heeft als doel dat deze ontwikkelingen ook buiten de motorsport en mobiliteit gebruikt kunnen worden.

Het eerste opzienbarende resultaat willen we 14 september presenteren. Samen met onze partner Arcabo presenteren we een prototype dat wereldwijd een innovatief en duurzame primeur is.

Tevens presenteren we de eindresultaten van het Motonext project dat een jaar sneller is verlopen dan de oorspronkelijjke planning.

Ook worden de voortgangsideeën van Motonext gepresenteerd waarbij er opnieuw wordt samengewerkt met partijen zowel uit
de motorsport als daarbuiten.

Toegang uitsluitend op uitnodiging